[soliloquy id=”2404″]

Ydelser

Træning & Undervisning

Livet er fuld af uforudsigelighed og paradokser, glæder og sorger, successer og nederlag. Mindfulness og Meditation er en benhård praksis og metode til at skabe vågenhed, indsigt og opmærksomhed. Ved at praktisere mindfulness og meditation er det muligt at udvikle mere medfølelse, forståelse og åbenhed overfor andre mennesker og mere styrke, tålmodighed og mental klarhed for sig selv.

Virksomheder & Organisationer

Vil du investere i dine medarbejderes fysiske og mentale sundhed? I en tid med konstante organisationsændringer, forandringsprocesser og flydende strukturer er det helt afgørende at arbejdspladsen hviler på et fundament af autencitet, åbenhed og bevidsthed.

Business Coaching & Mentoring

Ønsker du at booste dit personlige lederskab, så du opnår en større handlekraft, en klarere opmærksomhed og mere autencitet? Jeg tilbyder 1:1 sessioner og mindre gruppeprocesser med det formål at skabe mere bevidsthed og derved personlig vækst.  Det handler om at frembringe mere glæde, passion og meningsfuldhed både i karrieren og privatlivet.

24. september, Babette - Guldsmeden Hotels

AT FINDE RO I EN UFORUDSIGELIG TID

En eksklusiv session for CEO’s og ledere, som tager udgangspunkt i hvordan vi lærer at byde velkommen til det uvelkomne i udfordrende tider.

6. - 8. november 2020, Møn Retreat Center

ET ØJEBLIK

Et Øjeblik er stille dage uden input og mange ord. Det er en tid til refleksion, hvile og fordybelse. En simpel pause. Et frirum som giver mulighed for at stoppe op, mærke efter og være tilstede. Et Øjeblik giver grundlæggende meditationstræning, herunder teknikker, filosofi og metode. Dagene indeholder stilhed, meditation samt mulighed for individuel session med Marie Kronquist.

MARIE KRONQUIST er en buddhistisk lærer som gennem de sidste 15 år har arbejdet med meditation, stilhed, mental træning og mindfulness. Hun underviser i ind – og udland og gennem årene har hun vejledt og assisteret tusindvis af mennesker. Maries arbejde handler om at skabe velvære, sindsro og bevidsthed. Maries uddannelsesmæssige baggrund er fra Københavns Universitet og Katmandu Universitet. Derudover har hun gennem flere år fordybet sig i meditation og mindfulness på forskellige skoler og centre rundt omkring i verden. Hun er en del af det globale buddhistiske Shambhala netværk, hvis vision er at vække visdom og medfølelse i det moderne samfund og inspirere til bæredygtighed, venlighed og tapperhed i os selv og verden omkring.


“Noone has ever challenged my mindset to such extend and with such effect.
Marie Kronquist is key to mental energy, clarity and wisdom.
My sessions with Marie reveals mental energy and clears my mind – even at days where I thought there was nothing to clear. Some people take your life to a new level. Marie has taken me to a new life!”

Lene Lange

Corporate Development & People @ Skamol A/S

Se flere

KONTAKT

Salli Mortensen
Manager og Personlig publicist

Grønningen 1
1270 København K
Mobil: 31 12 79 13

Camilla Sebelius
Presse og kommunikation

Mobil: 29 93 44 56KONTOR

Office Club,
Zieglers Gaard,
Nybrogade 12,
DK-1203 København K
Tel.: 28 69 09 87


CVR. 34302448
Danske Bank
Reg. 0274

Konto nr. 3361120426
SWIFT. DABADKKK.
IBAN. DK5330003361120426

MEDITATION CLUB

Hvad er Meditation Club?
Meditation Club er et fællesskab – et sted for træning, inspiration og sparring omkring meditation og spirituel praksis. Sessionerne ledes af Marie Kronquist.

Hvem er det henvendt til?
Meditation Club er et lukket og fortroligt fællesskab for ledere inden for det private & offentlige, ejerledere samt selvstændige & konsulenter, der arbejder professionelt med ledelses- og organisationsudvikling.

Meditation Club henvender sig til dem, som ønsker et fællesskab, hvor de kan praktisere meditation og søge inspiration til hvordan denne praksis kan understøtte og hjælpe professionelt såvel som privat.

Hvor ofte mødes man?

Meditation Club afholdes ca. 10 gange om året (se mødeplan herunder) af ca. 1½ times varighed.

Praktisk information:

Sted:
Møderne afholdes i det centrale København i Office Club, Zieglers Gaard, Nybrogade 12, 1203 København.

Tid:
Mødetid er kl. 18.30 – ca. 20.00. Kom gerne 5-10 minutter inden så vi kan starte præcist.

Datoer:
• Onsdag den 1. april
• Torsdag den 7. maj
• Onsdag den 3. juni
• Tirsdag den 1. september
• Torsdag den 8. oktober
• Onsdag den 4. november
• Torsdag den 3. december

Vejledende program:

• Kort intro
• Meditation
• Aftenens emne, spørgsmål m.m. inkl. Opsamling
• Meditation
• Kort afslutning

Pris:
Det er gratis at deltage i Meditation Club første gang. Herefter koster kr. 250 pr. gang, som betales samlet for hele det igangværende år. Melder man sig ind efter den 31. oktober betales der samlet for den/de resterende møder i det igangværende år samt alle møder i det efterfølgende år.