MEDITATION

Meditation er en praktisk metode og et håndgribeligt redskab til selvudvikling, Forskning har vist at blot 15 minutters daglig meditation gør en markant forskel med hensyn til koncentrationsevne, stressniveau og lykkefølelse. Filosofien og teknikkerne bag meditation, hviler på årtusinders erfaring og er i denne sammenhæng omsat til en professionel hverdag.

PROGRAM A
21 dage – Online meditationsforløb

Dette forløb starter med et introduktionsseminar hos virksomheden. Efterfølgende vil deltagerne hver morgen i 21 dage modtage en mail med lydfil – guided meditation, varighed 15 minutter. Deltagerne bestemmer selv, hvornår i løbet af dagen de mediterer. Derudover vil den daglige mail indeholde en simpel opmærksomhedsøvelse, som deltagerne kan praktisere i løbet af dagen. Forløbet indeholder endvidere en midtvejssession samt en afslutningssession, begge dele afholdes hos virksomheden. Ved forløbets afslutning modtager deltagerne et elektronisk spørgeskema med henblik på at evaluere forløbet og tydeliggøre deltagernes udbytte.

UGE 1 Introduktionsseminar

 • Filosofien
 • Praktikken
 • Fælles meditation

UGE 2 Midtvejssession

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Fælles meditation

UGE 3 Afslutningssession

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Gennemgang af spørgeskemaer

PROGRAM B
7 ugers Meditationsforløb

Forløbet starter med et introduktionsseminar. Efterfølgende vil deltagerne 2 gange om ugen have mulighed for at deltage i meditationssession på arbejdspladsen. En session varer cirka 20 minutter. Hvornår i løbet af ugen de to meditationssessioner ligger sker efter aftale med virksomheden. Forløbet indeholder endvidere en midtvejssession samt en afslutningssession. Ved forløbets afslutning modtager deltagerne et elektronisk spørgeskema med henblik på at evaluere forløbet og tydeliggøre deltagernes udbytte.

UGE 1 Introduktionsseminar

 • Filosofien
 • Praktikken
 • Fælles meditation

UGE 2 Midtvejssession 

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Fælles meditation

UGE 3 Afslutningssession

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Gennemgang af spørgeskemaer

PROGRAM C
3 måneders træningsforløb

Forløbet starter med et introduktionsseminar. Efterfølgende vil deltagerne 3 gange om ugen have mulighed for at deltage i meditationssession på arbejdspladsen. En session varer cirka 20 minutter. Hvornår i løbet af ugen de tre meditationssessioner ligger sker efter aftale med virksomheden.

Derudover indeholder forløbet;

 • En ugentlig ’sharing session’
 • Et månedligt undervisningsseminar
 • Et stilhedsdøgn på ekstern location 

Forløbet indeholder endvidere en midtvejssession samt en afslutningssession. Ved forløbets afslutning modtager deltagerne et elektronisk spørgeskema med henblik på at evaluere forløbet og tydeliggøre deltagernes udbytte.

UGE 1 Introduktionsseminar

 • Filosofien
 • Praktikken
 • Fælles meditation

UGE 2 Midtvejssession 

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Fælles meditation

UGE 3 Afslutningssession

 • Opsamling
 • Spørgsmål og svar
 • Gennemgang af spørgeskemaer

MINDFULNESS

Gennem de seneste par år har mindfulness vundet stor indpas i det danske erhvervsliv. Flere og flere virksomheder bruger mindfulness, som en måde til at forbedre arbejdsmiljøet samt øge effektiviteten og produktiviteten i det daglige arbejde. Mindfulness handler om at skabe bevidsthed. En filosofi og metode som træner medarbejdernes evne for personligt lederskab – at opnå og fastholde en ressourcefuld tilstand, som de kan bringe med sig både i arbejds – og privatlivet. Det er videnskabeligt bevist, at mindfulness har både fysiske, mentale og psykiske fordele.

MINDFULNESS I PRAKSIS

WORKSHOP

At være ansat i dagens erhvervsliv kan til tider være stressende og krævende. Som medarbejder skal man både forholde sig til kollegaer, samarbejdspartnere, kunder, konkurrenter og faglige netværk. Udfordrende arbejdsopgaver, forventninger og konstante deadlines kan skabe frustration og udbrændthed. Derudover skal mange kunne håndtere kunsten at kombinere karriere med familien. 

Mindfulness lærer medarbejderne at opnå og fastholde en ressourcefuld tilstand, som de kan bringe med sig både i arbejdslivet og i privatlivet. Som følge af mindfulness vil medarbejderne føle større selvtillid og overskud og dermed bliver de bedre til at håndtere pressede og stressede situationer. Filosofien og teknikkerne bag mindfulness hviler på årtusinders erfaring og er i denne sammenhæng omsat til en professionel praksis.

MENINGSFULDHED I ARBEJDSLIVET

WORKSHOP

De fleste virksomheder har i dag en arbejdskultur, som er stærkt præget af effektivitet, deadlines, bundlinje, økonomi og udvikling. Det er de færreste virksomheder som  har fokus på elementer som medfølelse, åbenhed og venlighed. Sandsynligvis ikke, fordi virksomhederne betragter disse egenskaber som værende ubetydelige, men snarere fordi  effekten ikke er direkte målbar og synlig på bundlinjen. Virksomheder som hviler på et fundament af åbenhed, venlighed og medfølelse vil skabe vækst ud fra et helt andet perspektiv end vi ser i dag.  Medfølelse på arbejdspladsen skaber grobund for meget mere. At blive mødt med  venlighed og møde andre med venlighed er starten til en arbejdskultur, hvor medarbejderne rent faktisk føler en dybere værdi og betydningsfuldhed. Åbenhed skaber gode relationer og dette vil direkte påvirke medarbejdernes engagement og loyalitet overfor virksomheden. 

 • Østens visdom
 • Tidens arbejdskultur
 • Arbejdsglæde og åbenhed
 • Mindfulness i praksis
 • Et meningsfuldt arbejdsliv 

MENINGSFULDHED TRÆNINGSPROGRAM

2 undervisningsdage i virksomheden efterfulgt af 4 ugers online træning, hvor medarbejderne dagligt modtager lydfiler med guidede meditationer samt videoblogs. 

Mindfulness træningsprogrammet har til formål at udstyre deltagerne med teknikker og metoder til at skabe bedre trivsel, stærkere samarbejde og højere ydeevne. Som et resultat af træningsprogrammet vil medarbejderne opnå færdigheder til at intensivere fokus, håndtere stress og blive mere innovative samt proaktive. Programmet giver deltagerne viden, værktøjer og inspiration som direkte kan anvendes i hverdagen. 

Mindfulness træningsprogrammet har fokus på temaer som stresshåndtering, personligt lederskab, flow, meningsfuldhed, passion og power. 

STILHED

I årtusinder har mystikere brugt stilheden som en metode til at skabe bevidsthed, klarhed og opmærksomhed. Stilhed giver nemlig plads til at være i stedet for at gøre. Det er en tid uden gøremål, informationsstrømme og agendaer – en tid som derimod giver mulighed for at reflektere, mærke efter og forholde sig til situationen, omgivelserne og ikke mindst sig selv.

STILHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

WORKSHOP

Denne workshop handler om at bruge stilheden som et aktiv værktøj i arbejdsdagen. Stilhed som metode har til formål at skabe plads til fordybelse, refleksion og bevidsthed. Ved at etablere stilhed i virksomheden vil medarbejderne med tiden opleve mere tilstedeværelse, overskud og kreativitet. 

Stilhed er et simpelt tidsrum som giver mulighed for vækst. Denne workshop har til formål at give inspiration og metoder til hvordan virksomheden kan integrere stilhed som en del af arbejdsdagen.

STILHEDSDØGN

Det handler om at give plads til fordybelse, opmærksomhed og vækst. Et stilhedsdøgn giver netop medarbejderne en tiltrængt pause, hvor det er muligt at stoppe op et øjeblik og skabe klarhed. En timeout midt i hverdagens travlhed. Ved at tilbringe et døgn i stilhed vil medarbejderne få tid og plads til at lytte i stedet for at tale. Et stille rum til at møde sig selv. Det er et døgn med meditationspraksis, restitution og opmærksomhedstræning – alt sammen i dyb stilhed. Stilhedsdøgnet foregår på en ekstern location inklusiv overnatning.

STILHEDSOPHOLD

Et stilhedsophold giver tid og plads til at medarbejderne virkelig kan betragte og mærke sig selv på nye og dybere niveauer. Det er dage uden møder, mails og samtaler, hvilket giver mulighed for klarhed og indsigt. Et ophold i stilhed er en radikal metode til at finde ro og skabe opmærksomhed. Ved at medarbejderne lærer stilhedens kraft at kende vil de opleve en bedre balance mellem at være modtagelige og handlekraftige, hvilket har stor betydning for deres arbejdsrytme. Et stilhedsophold er et solidt fundament for indsigt og vækst.

Et stilhedsophold finder sted på ekstern location og strækker sig over 2 – 3 dage inklusiv overnatning. Dagene vil indeholde meditationspraksis, opmærksomhedstræning samt tid til restitution og hvile. 

Kontakt mig endelig for mere information og priser.

KONTAKT